📌 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมพัฒนาและคิดค้นสูตร 'ตำรับยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์' ต้านโควิด สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ตำรับแรกในประเทศไทย
เมื่อเร็วๆ นี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ตำรับยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ตำรับแรกในประเทศไทย โดยงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด
พัฒนาและคิดค้นสูตรตำรับยาน้ำเชื่อมปราศจากน้ำตาลฟาวิพิราเวียร์ เพื่อนำมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยสูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยที่มีความลำบากในการกลืนยาเม็ด โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยให้สามารถผลิตยาให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมได้ และพบการติดเชื้อในเด็กเพิ่มมากขึ้น
สำหรับตำรับยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นั้น เป็นยาน้ำเชื่อมปราศจากน้ำตาล ลักษณะเป็นยาน้ำใส สีส้ม รสราสเบอรี่ มี 2 ขนาด คือ ขนาดตัวยา 800 มิลลิกรัมในยาน้ำเชื่อม 60 มิลลิลิตร และขนาดตัวยา 1,800 มิลลิกรัมในยาน้ำเชื่อม 135 มิลลิลิตร
ทั้งนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำรับยาน้ำเชื่อมปราศจากน้ำตาลฟาวิพิราเวียร์ ได้มีการคัดเลือกและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบตัวยาสำคัญ ตลอดจนมีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาตามมาตรฐานสากล ด้วยวิธีการที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง และการศึกษาความคงสภาพเพื่อยืนยันคุณภาพตลอดช่วงอายุการใช้งาน
#ชีวจิตติดกระแส #ชีวจิต #hottopic
.
ที่มา สำนักข่าวอิศรา
1 ถูกใจ
72 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา