3 ส.ค. 2021 เวลา 07:08 • ความคิดเห็น
ถ้าอยากรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแต่โบราณควรแต่งค่ะแต่งาน
ไม่จำเป็นต้องใหญ่โต อาจจะเป็นแค่การผูกข้อไม้ข้อมือให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้ร่วมกันว่าลูกของท่านจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้ว
การแต่งงานเป็นเรื่องของการประกาศทางสังคมว่าฉันจะอยู่กับคนคนนี้ลงหลักปักฐานร่วมกันมีอนาคตร่วมกัน
ยุคสมัยอยู่ที่มุมมอง ความสำคัญและจำเป็นอยู่ที่ความต้องการของบุคคลนั้นๆ
🥰 #คหจากคุณแม่ลูก1
โฆษณา