มีบัญชีอยู่แล้ว?
เมื่อย่างเข้าสู่เดือนสิงหาคม ก็จะมีเทศกาลที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของญี่ปุ่น นั่นก็คือ เทศกาลโอบ้ง お盆(おぼん) 😊
เทศกาลโอบ้ง お盆(おぼん) ก็คือช่วงที่คนญี่ปุ่นเขาเชื่อว่า ในฤดูร้อนวิญญาณของบรรพบุรุษจะได้กลับมาเยี่ยมบ้านในโลกมนุษย์
ช่วงโอบ้ง โดยปกติทั่วไป คือวันที่ 13-16 สิงหาคม (แต่ทั้งนี้ก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ตรงนี้ขอข้ามรายละเอียดนี้ไปนะคะ ถ้าเล่ามันจะยาว😅)
และในช่วงโอบ้งนี้ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ก็จะมีวันหยุดยาวให้แก่พนักงาน เพื่อให้กลับไปทำพิธีกับครอบครัวด้วยค่ะ☺️
เมื่อถึงช่วงโอบ้ง ลูกหลานที่รอคอยการกลับมาของวิญญาณบรรพบุรุษ ก็จะจัดเตรียมทำความสะอาดหลุมศพ แท่นบูชา (แท่นบูชาจะคล้ายกับหิ้งพระ เอาไว้บูชาพระพุทธรูป และวางรูปบรรพบุรุษกับของไหว้ต่าง ๆ )
เตรียมเซ็ตผลไม้ของไหว้ พร้อมทั้งจุดก้านป่าน เพื่อให้เกิดควันนำทางให้แก่บรรพบุรุษกลับบ้าน
นอกจากนั้นยังมีการประดับแตงกวากับมะเขือม่วงที่เอาไม้เสียบทำเป็นรูปม้าและวัว
โดยเชื่อกันว่า ให้แตงกวาเป็นตัวแทนของม้า เวลาบรรพบุรุษมาจากโลกวิญญาณ จะได้ขี่ม้ามา ก็จะมาถึงไว ๆ
ส่วนมะเขือม่วงนั้นให้เป็นตัวแทนของวัว เอาไว้เวลาขี่กลับ ให้กลับแบบช้า ๆ ไม่ต้องเร่งรีบ 😁
พอวันที่ 16 (หรือวันสุดท้ายของเทศกาล) ก็จะจุดก้านป่านกันอีกครั้งเพื่อส่งวิญญาณบรรพบุรุษกลับค่ะ
จริง ๆ มีอีกหลาย ๆ อย่างที่ต้องทำและต้องเตรียม แต่ด้วยสภาพสังคมปัจจุบัน ที่มีครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น
ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ในเทศกาลโอบ้ง เปลี่ยนไปเป็นแบบเอาความสะดวกเป็นที่ตั้ง ของประดับทั้งหลายก็หาซื้อแบบจำลองหรือแบบสำเร็จรูปได้ทั่วไป
จะว่าไปแล้วเทศกาลโอบ้งก็คล้ายกับเทศกาลสารทจีนหรือสารทไทยที่เราคุ้นเคยนะคะ
เพราะนอกจากเทศกาลนี้จะมีขึ้นเพื่อให้รำลึกถึงผู้ล่วงลับแล้ว ยังทำให้คนในครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากัน เรียกว่าเป็นเทศกาลรวมญาติและกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย (แต่ช่วงโควิดก็คงต้องงดกลับบ้านกันอีกปี🥺)
สำหรับวีดีโอสั้น ๆ ในวันนี้ก็เลยจะพาไปดูเซ็ตของประดับในเทศกาลโอบ้งที่วางขายอยู่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะ 😊
    เปเปอร์ มิติแบบคุณ
    ออกคล้ายความเชื่อ...ทาง วันสาทรไทยเรา ช่วงเดือน10 น่ะ ครับ..🇹🇭