มีบัญชีอยู่แล้ว?
"ด่างทับทิม" หนึ่งในตัวช่วยล้างทำความสะอาดวัตถุดิบ โดยเฉพาะผัก และผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่รู้จักมานาน และมักนิยมใช้ในหลาย ๆ บ้าน เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างหรือการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อยู่ หากผู้ที่มาสัมผัสวัตุดิบ เป็นผู้ติดเชื้อหรืออาจเป็นผู้ติดเชื้อโควิดโดยไม่รู้ตัว และมีอาการไอ จาม อาจทำให้ละอองฝอยน้ำมูก น้ำลาย ไปปนเปื้อนวัตุดิบได้ เราจึงต้องล้างทำความสะอาดทุกครั้งก่อนนำมาปรุงอาหาร นอกจากนี้ด่างทับทิมยังมีสรรพคุณอื่น ๆ อีกหลายประการ แต่ก็มีข้อควรระวังในการใช้อยู่เหมือนกัน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักด่างทับทิมให้มากขึ้นกันค่ะ
อ่านต่อได้ที่👇