เป็นความเชื่อโบราณไทยจ๋ามาก
สมัยนี้สิ่งที่ช่วยให้กำลังใจต่างหากที่จะช่วยได้
ไม่มีใครลดค่าตัวเองไปฟังคำด่าเพื่อเป็นกำลังใจหรอก
โฆษณา