สำหรับเราคิดว่า ปัญหาใหญ่อยู่วิสัยทัศน์ของคนที่มาเป็นผู้บริหารไม่กว้างพอ และไม่ทันสมัย ชุดความที่มีความล้าหลังไม่เปิดรับสิ่งใหม่ ที่สำคัญไม่ยอมรับในความเห็นของคนรุ่นใหม่ๆที่เขามองโลกกว้าง และมองไปถึงอนาคต
ส่วนของข้าราชการและระบบราชการคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยมีคำกล่าวไว้ว่า เก่งให้ตาย ก็ไม่เจริญ ถ้าจะทำงานราชการต้องเข้าหานาย นี่คือคำที่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็ก
ผมเห็นด้วยกับคำตอบที่บอกว่า ระบบราชการ และข้าราชการคือปัญหาใหญ่ เพราะพวกเขาคือกลุ่มคนที่มีชุดความคิดไม่เปิดกว้าง และล้าหลัง
  • 2
โฆษณา