#ความสุข
ความสุขที่แท้จริง คือ ความสงบที่เกิดจากปัญญา การใช้ความคิดตริตรองอย่างรู้เหตุรู้ผล ทำความเข้าใจ รู้จักกับความทุกข์และปัญหาต่างๆได้โดยการใช้"สติ"เข้าแก้ไข
1
41 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา