4 ส.ค. 2021 เวลา 14:05 • ปรัชญา
#ความสุข
ความสุขที่แท้จริง คือ ความสงบที่เกิดจากปัญญา การใช้ความคิดตริตรองอย่างรู้เหตุรู้ผล ทำความเข้าใจ รู้จักกับความทุกข์และปัญหาต่างๆได้โดยการใช้"สติ"เข้าแก้ไข
1
โฆษณา