เพราะประเทศต่างๆในทั่วโลกจับตาดูอยู่ เช่น UN หากบุ่มบ่ามทำอะไรลงไปโดยขาดความรอบคอบหรือมิชอบธรรม ทั่วโลกจะประณามเอาได้ และฝ่ายม็อบอาจจะสามารถฟ้องร้องว่ารัฐบาลปฏิบัติต่อตนโดยมิชอบธรรม ดังนั้น รัฐจึงดูสถานการณ์ต่างๆให้ถูกต้อง รัดกุมที่สุด และถูกกฏหมายที่สุดค่ะ
1 ถูกใจ
108 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา