สร้าง พลังบวกให้ตนเอง โดยการหลีกเลี่ยงเรื่องร้ายๆลงบ้าง
134รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...