6 ส.ค. 2021 เวลา 07:32 • ความคิดเห็น
ความเข้าใจในสิ่งที่รู้ สำคัญ เพราะช่วยแก้ปัญหาด้วยเหตุและย่อมติดตามผลจากสิ่งที่รู้ว่าใช้ได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะเราเข้าใจมัน
โฆษณา