6 ส.ค. 2021 เวลา 10:36 • ความคิดเห็น
ให้เจาะจงฟันธง ความเข้าใจน่าจะสำคัญกว่า เราอาจรู้ไม่มากแต่หากเราเข้าใจมัน มันสามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ จากข้อมูลเพียงเล็กน้อย
แต่ถ้ารู้แต่ไม่เข้าใจ เราต้องรู้ให้แยอะ และอาจนำมาใช้ได้ไม่เต็มที่
ดีสุดคือควรรู้ และเข้าใจในสิ่งที่รู้
โฆษณา