1.มันไม่ใช่โชคครับ มันคือความสามารถเข้าล้วนๆ
2.จะรอโอกาสอาจไม่มีวันนั้นนะครับ ต้องคิดสร้างโอกาสให้ตัวเองครับ "สร้างโอกาสให้ตัวเอง"
  • 1
โฆษณา