6 ส.ค. 2021 เวลา 13:34 • ความคิดเห็น
ตอนนี้ผมยังไม่รู้คำตอบที่แท้จริง (อายุ 20)
จากประสบการณ์ก็เห็นแต่ละคนบัญญัติไว้ต่าง ๆ นา ๆ เท่าที่รู้คือ ความสุขเหมือนกับความพึงพอใจ ถ้าเราพึงพอใจก็มีความสุข
โฆษณา