1. อธิบายให้ท่านฟังว่าด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 การจะไปไหว้ที่ศาลเจ้าย่อมมีความเสี่ยงสูงมาก มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคโควิด-19 กลับมาที่บ้านนั้นสูงมาก ทำให้ทุกคนในบ้านมีโอกาสได้รับเชื้อกันทุกคน
2. ถ้าเปลี่ยนความคิดคุณพ่อที่จะต้องไปไหว้ที่ศาลเจ้าจีนไม่ได้อย่างแน่นอนแล้ว ก็ทำได้แค่ให้คุณพ่อป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่ ได้แก่ ใส่แมสก์สองชั้น เตรียมแอลกอฮอล์ให้พร้อมใช้ ถ้าสัมผัสสิ่งใด ต้องฉีดพ่นแอลกอฮอล์หลังสัมผัสทันที เป็นต้น
1 ถูกใจ
144 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา