1. ระดมสรรพกำลัง จนท./อาสา ตำรวจ/ทหาร ออกตรวจเชิงรุก/พร้อมฉีดวัคซีน
2. สร้างสถานที่กักตัว/พักรักษา ให้ครอบคลุมพอเพียง
3. วัคซีนคุณภาพดีต้องพร้อมเพียงพอ
4. จัดการเด็ดขาดกับผู้ฉวยโอกาสทุจริต/เอาเปรียบสังคมต่อสถานการณ์โควิด
5. ที่กล่าวมาทั้ง4ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้!
91 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา