8 ส.ค. 2021 เวลา 08:01 • ไอที & แก็ดเจ็ต
เวลาไหน คนเล่น Blockdit มากสุด ?
5
ข้อมูลผู้ใช้งาน Blockdit ที่มีการดูโพสต์ประเภทต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ เป็นดังนี้
1
จำนวนการรับชม โพสต์ทุกประเภทใน Blockdit แยกตามวันและเวลา
ช่วงเวลาที่คนดูโพสต์มากสุดคือตั้งแต่เวลา 19.00-22.00 ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่ผู้ใช้งานมีเวลาในการเสพคอนเทนต์ใน Blockdit
7
โดยในระหว่างวันมีคนใช้ดูโพสต์มากเวลา 12.00-13.00 ซึ่งน่าจะเป็นช่วงพักกลางวันของ คนทำงาน ที่เป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลักใน Blockdit
2
อย่างไรก็ตาม วัน พฤหัส ศุกร์ เสาร์ เป็นวันที่มีผู้ใช้งานมากตลอดทั้งวัน
4
ข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ให้เราเลือกโพสต์ตามเวลาที่เหมาะสมได้
เช่นถ้าเรามีคอนเทนต์สัปดาห์ละ 1 โพสต์ ก็อาจเลือกลงโพสต์ในวันที่คนใช้งานมากได้
3
ข้อมูลผู้ใช้งาน Blockdit ที่มีการดูโพสต์ประเภทวิดีโอในแต่ละช่วงเวลา วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ เป็นดังนี้
จำนวนการรับชม โพสต์ประเภทวิดีโอใน Blockdit แยกตามวันและเวลา
ช่วงเวลาที่คนดูวิดีโอมากสุดคือตั้งแต่เวลา 20.00-22.00 ซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่ผู้ใช้งานมีเวลาในการดูวิดีโอใน Blockdit
1
ข้อมูลผู้ใช้งาน Blockdit ที่มีการดูโพสต์ประเภทพอดแคสต์ในแต่ละช่วงเวลา วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ เป็นดังนี้
จำนวนการรับชม โพสต์ประเภทพอดแคสต์ใน Blockdit แยกตามวันและเวลา
ช่วงเวลาที่คนฟังพอดแคสต์มากสุดคือตั้งแต่เวลาเช้า 7.00-8.00 และดึก 21.00-23.00 ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานสะดวกฟังพอดแคสต์ คือตอนตื่นนอน และก่อนนอน
2
โดยวันเสาร์ ซึ่งเป็นวันหยุด จะเป็นวันที่ผู้ใช้งาน Blockdit ฟังพอดแคสต์ตลอดทั้งวัน
2
สังเกตได้ว่า กลุ่มผู้ใช้งานใน Blockdit มีพฤติกรรมในการเสพคอนเทนต์แต่ละประเภทที่แตกต่างกัน
การเลือกวันและเวลาโพสต์ในแต่ละประเภทให้เหมาะสม ก็จะช่วยทำให้โพสต์เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น นั่นเอง
โฆษณา