ถ้าได้ฉีดเข็มแรก Sinovac เข็มสองเป็น AstraZeneca ผมฉีดนะครับ เพราะว่าจากการศึกษาของศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ พบว่าการฉีดข้างต้นนั้น หลังจากฉีดเข็มสองคือ AstraZeneca ไปประมาณ 4 สัปดาห์ (ถ้าจำไม่ผิด) ภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงมาก มากกว่า Sinovac 2 เข็มอย่างมาก จึงเป็นเหตุผลในการฉีดในแบบที่เสนอมาครับ
4ถูกใจ
697รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...