ไม่คิดจะฉีดตั้งแต่แรกค่ะ แต่ก็ดูแลตัวเอง ไว้ให้มีเหลือจะฉีด ให้คนอื่นที่จำเป็นฉีดไปก่อน เราเลือกอยู่แต่บ้านได้
  • 3
โฆษณา