8 ส.ค. 2021 เวลา 13:54 • สุขภาพ
ไปกับพี่สาว แทนพ่อแม่ แล้วพอไปถึงก้ไลน์ให้พ่อแม่ไหว้ด้วย เพราะเราแข็งแรงกว่า รู้วิธีป้องกันได้ดีกว่า พ่อแม่ก็ดีใจที่ทำให้เราไปไหว้เจ้าได้
โฆษณา