แนะนำเรื่องนี้เลยครับ เอหิปัสสิโก
ไม่รู้ว่าได้ดูกกันรึยัง ส่วนตัวเพิ่งดูจบครับเลยอยากจะป้ายยา
เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาโดยตรงครับ เป็นการตั้งคำถามที่เป็นเรื่องถกเถียงกันมาอย่างยาวนาน ช่วงคนอายุ 50 ปี จะรู้ดีว่าการแผ่ขยายของธรรมกายรวดเร็วและยิ่งใหญ่เพียงใด เราจะได้ฟังมุมมองของทั้ง 2 ฝ่าย ที่อยู่กับความเชื่อทางศาสนาอย่างชัดเจน
8.5/10 ครับ
โฆษณา