6 เหตุผลทำไม 'นโปเลียน' จึงพ่ายแพ้ใน 'ยุทธการวอเตอร์ลู'
1. ฝ่ายอังกฤษ-พันธมิตรใช้ชัยภูมิให้เป็นต่อ
2. ฝรั่งเศสเลื่อนเวลาโจมตีเพราะโคลน
3. ฝ่ายพันธมิตรเรียนรู้วิธีรบของนโปเลียน
4. จอมพลเนย์สะเพร่าจนเสียทหารม้าเกือบทั้งหมด
5.นโปเลียนใช้ทหารรักษาพระองค์ช้าไป
6. ปรัสเซียส่งทัพมาหนุนทันท่วงที
  • 4
โฆษณา