ไม่รู้อะไรเลย..ดูแต่ทีวี อ่านจากหนังสือ และมองว่ารัฐสยามทำไม่ดีกับเค้าไว้.
  • 1
โฆษณา