9 ส.ค. 2021 เวลา 14:08 • ความคิดเห็น
ตั้งข้อสงสัยว่าก่อนเลยว่า 7 วันของคนทั้งโลก หรือ7วันของตัวเราครับ แล้วค่อยไปต่อ
โฆษณา