ผู้นำรัฐบาลไร้ความรู้ ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีคุณสมบัติในการตัดสินใจแก้ปัญหาระดับชาติได้
60 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา