ดีงาม
6 วิธีเคลียร์ To Do List ให้สำเร็จในวันที่ ‘ไม่อยากทำงาน’
เมื่อวันจันทร์เวียนมาถึง เราก็ได้แต่เฝ้ารอให้ถึง ‘วันศุกร์’ อีกครั้ง เพราะการเริ่มต้นสัปดาห์ช่างเป็นเรื่องที่เหนื่อยเสียเหลือเกิน
2
โฆษณา