10 ส.ค. 2021 เวลา 07:37 • การเมือง
ที่แน่ๆมันไม่ใช่เรื่องใกล้ตัว
มันแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต เรามีหน้าที่ทางการเมืองหนึ่งส่วน
ที่ไม่เหมือนนักการเมือง ข้าราชการ หรือผู้นำท้องถิ่น
คนที่คิดว่ามันสำคัญมากที่สุดในชีวิต ถือเป็นเรื่องผิดปกติ
เพราะเราคือประชาชนเป็น นายจ้างการเมือง
ไม่มีนายจ้างที่ไหน ทำแทนลูกจ้าง
แต่เราต้องรู้ และ มีความคิด มากกว่าลูกจ้าง
มิฉะนั้นเราจะถูกลูกจ้างหลอกใช้
อย่างที่วนเวียนอยู่ในปัจจุบัน
โฆษณา