10 ส.ค. 2021 เวลา 09:19 • สุขภาพ
จิตตก ไม่มีกำลังใจอยู่ต่อ โควิตเป็นข้ออ้าง คนที่ติดเป็นแสนไม่เห็นเขาจะอยากฆ่าตัวตายเลย
โฆษณา