จิตตก ไม่มีกำลังใจอยู่ต่อ โควิตเป็นข้ออ้าง คนที่ติดเป็นแสนไม่เห็นเขาจะอยากฆ่าตัวตายเลย
31 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา