ลองปัด tinder ยัง?
ลองเล่นเกมส์ที่ชอบยัง?
ลองเล่นกีฬาที่ชอบยัง?
ลองทำสิ่งที่ตัวเองชอบต่างๆ นาๆเอวี่ติงจิงกาเบล
บลาๆๆ
ถ้าทำแล้วไม่หาย
เอโค เราเหมือนกัน 😂
  • 2
โฆษณา