น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย
ยุคนี้เป็นยุคที่แม้จะอาบน้ำเย็นมาก่อนก็ยังสามารถมีความรู้มากกว่าคนอาบน้ำร้อน อยู่ที่คนเราจะเลือกอาบบางครั้งน้ำที่ร้อนเกินไปก็ยังเรียกไม่ได้ว่าเป็นความรู้ที่แท้จริง
1
ทำใม? น้ำที่เย็นเกินไปกลับเป็นน้ำที่คนเลือกอาบกัน ไม่ใช่เพราะร้อน แต่เป็นเพราะ ความรู้ที่เร็วเกินไปเปรียบดั่งน้ำที่ร้อนเกินไป จนเราต้องรีบอาบ นั่นทำให้เราไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นความรู้จริงๆ
แต่ความรู้ที่เราได้ใช้เวลา บ่มเพาะเป็นเวลานานต่างหากที่เป็นน้ำเย็นที่ทุกคนควรที่จะใช้เวลาอาบมันตลอด จนเราเข้าใจ
2 ถูกใจ
128 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา