ส่วนตัวยังคุยกัน ช่วยเหลือกันได้เสมอครับ
ต่างคนต่างไปแยกย้ายไปทำในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันตามเส้นทางของตัวเอง
แต่เมื่อกลับมาเจอกันก็เลือกเก็บแต่ความทรงจำดีๆ
และความปรารถนาดีแก่กันครับ
อาจเรียกได้ว่าเค้าเป็นเพื่อนที่รู้ใจเราที่สุด(สันดาร)
  • 2
โฆษณา