10 ส.ค. 2021 เวลา 16:32 • การเมือง
หากเกิดสงครามทะเลจีนใต้เรา(ไทย)จะอยู่ฝ่ายไหนดี
เนื่องจากสถานการณ์การเมืองโลกในปัจจุับันที่ชาติมหาอำนาจฝ่ายโลกเสรีได้มีการเคลื่อนกองเรือมาที่ทะเลจีนใต้ ซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกา และชาติพันธมิตรที่ประกอบด้วย อังกฤษ เยอรมันนี ญี่ปุ่น และอินเดีย
เพื่อมาซ้อมรบในบริเวณที่จีนอ้างสิทธิในทะเล หรือหมู่เกาะสแปรตลี
การเข้ามาของสหรัฐและชาติพันธมิตรมีนัยสำคัญในการที่จะประกาศให้โลกรู้ว่า เส้นทางเดินเรือทั่วโลกนั้นล้วนอิสระและเสรี
ทั้งนี้เพราะ สหรัฐเองมีผลประโยชน์อย่างสูงในการขนส่งที่ต้องนำสินค้าผ่านทะเลจีนใต้ตรงบริเวณที่มีข้อพิพาทกันอยู่ ส่วนชาติพันธมิตรอื่นนั้นต่างมองว่าการที่จีนทำการอย่างนี้ถือว่าไม่เคารพกติกาสากลที่ทั้งโลกยอมรับ
มองในส่วนของจีน ซึ่งปัจจุบันคือชาติมหาอำนาจที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเป็นอันดับ 2 ของโลก ที่อ้างสิทธิเหนือดินแดนหมู่เกาะสแปรตลี มีอัตราการเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการทหาร ที่รวดเร็ว
และจีนยังมีการสร้างพันธมิตรผ่านทางการเข้าไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ยากจนในเอเชียกลาง และแอฟริกา หรือในประเทศในกลุ่มยุโรปแถบสแกนดิเนเวีย สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้เห็นว่าจีนมีความยิ่งใหญ่มาขึ้นเพียงใด ไม่แปลกที่สหรัฐจะมีความระแวงในตัวของจีน
ในส่วนของประเทศไทย ประเทศที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ที่่มีความใกล้ชิดทั้งกับจีนและสหรัฐอเมริกา ด้วยลักษณะภูมิรัฐศาสตร์ของไทยที่ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก จึงเป็นพื้นที่สำคัญระหว่าง 2 มหาอำนาจ
จีนเองก็กำลังมีนโยบายขยายเส้นทางรถไฟลงมาจากไทยสู่สิงคโปร์
สหรัฐก็มีกองเรือลอยลำอยู่ที่ช่องแคบมะละกา
สิ่งนี้จึงเป็นการยากหากไทยเทหน้าตักเลือกข้างอยู่กับชาติใดชาติหนึ่ง แม้ว่าปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่าไทยอยู่ข้างเดียวกับจีนดูได้จากการซื้อยุทโธปกรณ์ทางการทหาร เช่น รถถัง เรือดำน้ำเป็นต้น แต่สหรัฐเองคงไม่ปล่อยไทยให้ไปอยู่ข้างจีนง่าย ๆ เช่นกันประชาชนคนไทยต่างนิยมสหรัฐอยู่แล้ว
สิ่งเหล่านี้เป็นตัดสินยากหากไทยดำเนินนโยบายทางการฑูตที่ผิดพลาด เช่นนั้นต้องมองที่ผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก หรือคนทั่วไปอาจมองว่าสิ่งนี้ไม่จริงใจ ต่อชาติมหาอำนาจ ทางที่ดีไทยไม่ควรเข้าไปยุ่งกับการรบของชาติมหาอำนาจนี้
เพราะเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน สภาวะทางการเมืองภายในประเทศไม่มีความมั่นคง อีกทั้งการสาธารณสุขก็กำลังอยู่ในขั้นวิกฤต เศรษฐกิจของประเทศก็ไม่สู้ดี GDPต่ำติดต่อกัน 2 ปี เช่นนั้นจึงมีความเห็นว่าไทยควรวางตัวเป็นประเทศที่เป็นกลาง
โฆษณา