ถ้ายังสนใจเฉพาะข่าวการตายจากโควิดเราอาจจะลืมประเด็นความเดือดร้อนจากผลกระทบด้านอื่นซึ่งร้ายแรงกว่าจำนวนคนตายจากโควิดมาก
นึกถึงคนเจ็บป่วยที่ตายเพิ่มขึ้นเพราะไม่ได้รับการรักษาเหมือนในภาวะปกติ..นึกถึงคนที่ไม่มีรายได้ประจำและไม่มีเงินเก็บมากพอที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงานติดต่อกัน 3-4 เดือน..นึกถึงคนว่างงานที่ไม่สามารถหางานได้ในภาวะเศรษฐกิจการปิดบ้านปิดเมืองแบบนี้
ตัวเลขการตายวันละ 2-3 ร้อยคนกับคนที่เดือดร้อนแสนสาหัสตามที่ไล่เรียงมาอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรราว ๆ 70 ล้านคน..ถ้าคิดว่าคนไม่มีรายได้ประจำและมีเงินเก็บมากพอมีแค่ครึ่งหนึ่งมันก็มีคนเดือดร้อนมาก 35 ล้านคนเข้าไปแล้ว
โฆษณา