การเพิ่มระดับความอดทนในการทำงานที่ยากขึ้นครับ
เพราะคนเก่งจะมีน้อย แต่คนเก่งและอดทนได้นั้นน้อยยิ่งกว่า
  • 1
โฆษณา