11 ส.ค. 2021 เวลา 15:03 • ข่าว
ข่าวดี !! นักวิทยาศาสตร์ออสเตรียค้นพบสองโปรตีนสำคัญ ซึ่งจะใช้พัฒนาเป็นยารักษาโควิดได้อย่างมีความหวัง
9
นักวิทยาศาสตร์ของออสเตรียที่ IMBA ( Institute of Molecular Biotechnology of Austrian Academy of Sciences) ได้รายงานความคืบหน้าครั้งสำคัญทางวิทยาศาสตร์ว่า
1
พบโปรตีน (Sugar-binding protein) สองชนิด ที่เกี่ยวข้องกับหนามแหลม(Spike) ของไวรัส
1
ทำให้ไวรัสไม่สามารถเกาะเซลล์มนุษย์ และก่อโรคได้
โควิด-19 เป็นโรคใหม่ เกิดจากไวรัสใหม่ในกลุ่มโคโรนาไวรัส จัดเป็นลำดับที่ 7
โดยโคโรนาไวรัส
ลำดับที่ 1-4 ก่อให้เกิดโรคหวัดธรรมดารู้จักกันมาหลายสิบปี
ลำดับที่ 5 ก่อให้เกิดโรค SARS
ลำดับที่ 6 ก่อให้เกิดโรค MERS
ลำดับที่ 7 ก่อให้เกิดโรคโควิด-19
วงการวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ได้ช่วยกันศึกษาค้นคว้าอย่างเร่งรีบ จนทราบโครงสร้างสำคัญของไวรัสว่า
เป็นสารพันธุกรรมเดี่ยว RNA มีความยาวประมาณ 30,000 เบส
และโครงสร้างที่สำคัญคือ เป็นทรงกลมและมีมงกุฎ(Corona) หรือหนาม(Spike) ยื่นออกมา
ในส่วนของหนาม ได้มีการศึกษาต่อไปว่า จะมีความจำเพาะในการจับกับหน่วยรับ (Receptor) ที่ผิวของเซลล์มนุษย์ ( ACE2) แล้วทำให้ไวรัสสามารถเข้าไปเพิ่มจำนวนในเซลล์มนุษย์ ก่อให้เกิดโรคได้
ถ้าเราสามารถทำให้ส่วนหนามเปลี่ยนแปลงไป หรือทำให้ส่วนหนามไม่สามารถเกาะกับตัวรับได้ ก็จะไม่เกิดโรคโควิดขึ้น
3
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของออสเตรียได้ศึกษาพบว่า ไวรัสกลายพันธุ์ได้มีการสร้างสิ่งที่เป็นน้ำตาล (Sugar)มาหุ้มหนาม(Spike)ไว้อีกทีนึง เพื่อที่จะทำให้การตรวจจับของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ตรวจไม่พบ
2
ด้วยความโชคดีหรือความสามารถของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มดังกล่าวก็ตามแต่ สามารถไปค้นพบโปรตีนชนิดหนึ่งชื่อว่าเล็กติน (Lectin)
1
ซึ่งเป็นโปรตีน ที่สามารถมาเกาะน้ำตาลในส่วนที่ไวรัสเอามาหุ้มส่วนหนามไว้ได้
เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างรู้จริง และทุ่มเทเสียสละ ค้นหา Lectin จาก 140 ชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
2
และพบสองชนิดคือ Clec4g และ CD209c ซึ่งสามารถจับกับน้ำตาลที่เกาะหนามแหลมอยู่
2
ทำให้หนามแหลมของไวรัสหมดสภาพ หรือหมดความสามารถในการเกาะเซลล์มนุษย์
6
ไม่สามารถมุดเข้าไปในเซลล์ของมนุษย์ โดยเฉพาะเซลล์ปอดได้ ก่อให้เกิดโรคไม่ได้นั่นเอง
ตำแหน่งที่โปรตีนดังกล่าวไปเกาะ พบว่าเป็นตำแหน่งที่ 343 ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญคือ ในตำแหน่งนี้ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงหรือหายไปของไวรัสก่อโรคโควิดเลย
1
ถ้าตำแหน่งนี้หายไป หนามจะไม่เสถียร และทำให้ไม่มีความสามารถในการติดเชื้อได้
ตำแหน่ง 343 เป็นตำแหน่งสำคัญของไวรัสทุกสายพันธุ์ ถ้าโปรตีนหรือยาตัวใด เข้าไปจัดการกับตำแหน่งนี้ได้ ก็น่าจะรักษาโรคที่เกิดจากไวรัสได้ทุกสายพันธุ์ด้วย
6
โปรตีนดังกล่าวทั้งสองชนิด ก็จะเป็นความรู้ตั้งต้นในการพัฒนายา ที่จะมาทำให้หนามแหลมของไวรัสไม่สามารถเกาะเซลล์มนุษย์ จึงไม่สามารถก่อโรคได้
คงจะต้องติดตามใกล้ชิดกันต่อไปครับ
1
Reference
โฆษณา