เมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเลยครับ เพราะคิดเสมอว่า ถ้าเรามีความขยัน มุมานะ ยังไงชีวิตก็ต้องสำเร็จ จนกระทั่งมาเจอรัฐบาลชุดนี้
โฆษณา