UPDATE: ธนบุรี ชี้แจง ก.ล.ต. ชะลอการซื้อวัคซีน mRNA เพราะมีความเสี่ยงในธุรกรรม
5
โดยเหตุผลหลักคือ เพราะไม่สามารถลดความเสี่ยงที่มีต่อพันธมิตรที่มีหน้าที่ลงนามในสัญญาได้ ซึ่งพันธมิตรนี้เป็นบริษัทเอกชนที่มีหน่วยงานรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
1
หลังจากเมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่ผ่านมา ก.ล.ต ได้แจ้งให้บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG และนายบุญ วนาสิน
ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับกระทรวงกลาโหม เพื่อนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์
รวมถึงการเสียเงินมัดจำจำนวน 500-600 ล้านบาท จากการผิดเงื่อนไขของสัญญา
1
ล่าสุด ทาง THG ได้ยื่นเอกสาร เพื่อชี้แจงข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ต่อ ก.ล.ต แล้ว
1
โดยบริษัทฯ ชี้แจ้งว่า
1) นายบุญ วนาสิน และบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ สํานักงานข่าวคมชัดลึกออนไลน์ แต่อย่างใด
ที่กล่าวอ้างว่านายบุญ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการนําเข้าวัคซีนโควิด 19 ชนิด mRNA ร่วมกับกระทรวงกลาโหม
โดยจะมีการทําสัญญาร่วมกัน และระบุว่าจะสามารถนําวัคซีน เข้ามาภายในเดือน ส.ค
6
โดยนายบุญ และบริษัทฯ ไม่ทราบถึงแหล่งที่มาของการให้ข้อมูลดังกล่าว และเมื่อวันที่ 3 ส.ค.
บริษัทฯ ได้ดําเนินการแจ้งให้สํานักงานข่าวคมชัดลึกออนไลน์ แก้ไขข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทําสัญญาความร่วมมือกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
และบริษัทฯ เป็นพันธมิตรฝ่ายหนึ่ง มีหน้าที่เบื้องต้นในฐานะผู้นําเข้าวัคซีน และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
6
2) บริษัทฯ ไม่ได้วางมัดจําหรือถูกริบมัดจํา ที่วางไว้ (ไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นใด)
ต่อบุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานใด ดังที่เป็นข่าว
1
3) สําหรับความคืบหน้า เกี่ยวกับสัญญากับตัวแทนในสหรัฐอเมริกา (“ตัวแทนผู้จําหน่ายฯ”) เพื่อสั่งซื้อวัคซีนโควิด จํานวน 20-40 ล้านโดส
บริษัทฯ ได้รับเอกสารลงนามจากตัวแทนผู้จําหน่ายฯ ดังนี้
-หนังสือยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทผู้ผลิตวัคซีน mRNA และตัวแทนผู้จําหน่ายฯ ซึ่งออกโดยสํานักงานกฎหมาย ของประเทศสหรัฐอเมริกา
4
-ใบสั่งซื้อ (Pro forma Invoice)
-สัญญาจะซื้อจะขาย (Sale and Purchase Agreement)
1
-ข้อตกลงการชําระเงิน (Escrow Agreement)
1
โดยบริษัทเอกชน ที่ถือหุ้นใหญ่โดยหน่วยงานรัฐ เป็นพันธมิตรฝ่ายไทย ที่มีหน้าที่ลงนามในเอกสาร ในฐานะคู่สัญญาจะซื้อจะขายในเอกสารข้างต้น
1
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างสํานักงานกฎหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อดําเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือความถูกต้อง และประเมินความเสี่ยงด้านกลไกการชําระเงินของเอกสาร โดยได้ต่อรองเพื่อลดความเสี่ยงในการทําธุรกรรมของพันธมิตรและบริษัทฯ
1
ทั้งนี้ พันธมิตรทุกฝ่าย ได้พิจารณาร่วมกันชะลอการเข้าทําธุรกรรม กับตัวแทนจําหน่ายฯ รายนี้
เนื่องจากไม่สามารถลดความเสี่ยง ที่มีต่อพันธมิตรที่มีหน้าที่ลงนามในสัญญาได้
อย่างไรก็ตาม พันธมิตรและบริษัทฯ ตามสัญญาความร่วมมือ ยังดําเนินการติดต่อตัวแทนผู้จําหน่ายรายอื่นในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงทางธุรกรรมเป็นสําคัญ
4
ซึ่งชนิดวัคซีน, จํานวน และระยะเวลาการนําเข้า ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัด
เนื่องจากตลาดโลก มีความต้องการวัคซีนสูง จึงมีการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขผู้ขายอยู่ตลอดเวลาระหว่างการพิจารณาเอกสารของฝั่งผู้ซื้อ
โดยพันธมิตรและบริษัทฯ ยังเปิดรับพันธมิตรรายอื่น มาร่วมกันดําเนินการหาวัคซีนมาให้ได้เร็วที่สุด
83ถูกใจ
96แชร์
25Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   “สมัครงานล้างแค้น” เทรนด์ใหม่เจน Z ร่อนใบสมัครไปทั่ว เพราะถูกมองข้าม-ด้อยค่า “สมัครงานล้างแค้น” (Rage Applying) เทรนด์ใหม่ของแรงงานวัย “เจน Z” ที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกมองข้ามและไร้คุณค่าต่อองค์กร จนต้องยื่นใบสมัครหลายแห่ง เพื่อหวังจะหนีออกจากบริษัทไม่เห็นค่าของตน แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือน รีบตัดสินใจรับงานใหม่ อาจไม่ใช่เรื่องดี
   สรุปทุกฟีเชอร์บน Blockdit ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ตลอดปี 2022 ตลอดปี 2022 ผู้ใช้งาน Blockdit คงจะสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มทั้งด้าน Feature และ UX/UI
   TNN ชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องพนักงานทำงานหนักจนเสียชีวิต ขอให้เพจจอดับนำข้อมูลออก TNN แถลง ชี้แจงเรื่องการเสียชีวิตของพนักงานขณะทำงาน
   คนขับรถตุ๊กตุ๊กไทย เปิดซีรี่ย์จีนเรื่องดัง สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวจีน สองสามวันมานี้ คำค้นหาเกี่ยวกับไทย กลายเป็นประเด็นฮิตบนโลกโซเชียลจีน อย่างบน Weibo และ Douyin (TikTok จีน)
   ดูทั้งหมด