ถ้าหมายถึงว่าทำไมเราอ่อนไหวกับคำของคนใกล้ตัวกว่า
นั้นน่าจะเพราะความคาดหวังที่เรามีต่อคนแต่ละคนมันต่างกัน ถ้าเราหวังว่าคนไหนควรจะต้องรักหรือเข้าข้างเรา และเขาทำตรงข้าม เราก็จะผิดหวังและเสียใจกว่า
โฆษณา