เป็นคำสอนนะ แบบเกินจริงไว้หน่อยๆ
ให้ระวังว่าสนิทแล้วก็อย่าเผลอทิ้งความเกรงใจ
โฆษณา