เราจะรู้ได้ว่าคนๆนั้นแอบชอบเราอยู่ ?
คำถามนี้ถูกลบ
เขาจะทำโน้นนี่ให้เรา มาวนๆ อยู่ไม่ไกลละ
โฆษณา