11 ส.ค. 2021 เวลา 22:31 • ปรัชญา
ย่อมตอบตาม ความคิดความฝันความกลัว ก็คืออดีตของตน
โฆษณา