12 ส.ค. 2021 เวลา 00:49 • ความคิดเห็น
นายกรัฐมนตรีไทยในอนาคต( ปา-หยุด??? )"ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของอาเซียนจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมติที่สมาชิกทั้งหมดเห็นพ้องต้องกัน"และเมื่อถึงวันเกิดสงคราม เราคงรู้ว่าอาเซียนจะยืนอยู่ข้างไหน?ไม่ใช่ว่าไทยอยู่ข้างไหน?
โฆษณา