ส่วนตัวเชื่อว่าเราต่างหากที่เป็นคนขีดโชคชะตา
โฆษณา