เรากำหนดชีวิตของเราเอง...โชคชะตากำหนดให้เราทำแบบนั้น
โฆษณา