ค่อนข้างเชื่อค่ะ เพราะเรื่องบางอย่าง เราต้องใช้เวลาที่เหมาะสม โชคชะตากำหนดให้เราต้องเจอและได้ในสิ่งที่เราไม่ได้คาดฝันไว้ก็มี
ซึ่งก่อนหน้านี้เราพยายามแค่ไหนเราก็ไม่ได้ ก็มีค่ะ
หรือจะเป็นเรื่องที่เราได้เจอแฟน ก่อนหน้านี้เราคุย และคิดว่าคนก่อนหน้าคือคนที่ใช่ แต่สุดท้ายโชคชะตาก็เหวี่ยงให้เจอแฟนคนปัจจุบันซึ่งมาทันเวลาพอดีตอนเราเสียใจ ... ซึ่งโชคชะตาก็จะแปรผันตามการตัดสินใจของเราด้วย
เมื่อโชคเข้าข้าง แต่เราเลือกปฎิเสธไป
...ก็อาจจะไม่ได้เจอ / ไม่ได้ตามที่ถึงเวลาที่เราควรจะได้สิ่งๆหนึ่ง :)
  • 1
โฆษณา