ไม่ไหวแล้วค่ะ แต่ต้องสู้ ด่าร้าบาลต่อไป ด่าจนกว่ามันจะออก
โฆษณา