12 ส.ค. 2021 เวลา 06:34 • สุขภาพ
Pfizer กับ Moderna ประสิทธิภาพต่อเชื้อ Delta แตกต่างกันไหม ?
m-RNA ตัวไหน ถึงจะเอาเชื้อเดลต้าอยู่
เรามาดูข้อมูลจากงานวิจัยล่าสุดกัน
3
https://www.medpagetoday.com/infectiousdisease/covid19vaccine/93982
เมื่อก่อนเราเชื่อว่าวัคซีนm-RNA ทั้ง 2 ตัว
คือ Pfizer (PZ) กับ Moderna (MDN)
ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก
ทั้งด้าน Immunogenicity + Vaccine Efficacy
เพราะข้อมูล ใน Phase 2+3 แทบไม่มีความแตกต่างกัน
บางประเทศเช่น Canada อนุญาตให้ฉีดสลับกันได้
ถ้าวัคซีนขาดตอน มีไม่เพียงพอ
3
แต่ความเชื่อนี้กำลังจะเปลี่ยนไปจากข้อมูล
ในงานวิจัย pre-print จากประเทศกาตาร์
33
ซึ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ Real world effectiveness
หรือก็คือ ข้อมูลการศึกษา phase 4 ของ Vaccine m-RNA ทั้ง 2 ตัว
ต่อ เชื้อสายพันธุ์เดลต้า
โดยศึกษาแบบ Observation study
ที่เก็บข้อมูล ประชากรใน Qatar เกือบ 1.4 ล้านคน
ทั้งชายและหญิงทุกเพศทุกวัย
ตั้งแต่ 1 ธค 63- 21 กค 64
โดยได้
- Pfizer 9.06 แสนคน
ได้ครบ 2 Dose = 8.77แสนคน (96.83%)
- Moderna 4.91 แสนคน
ได้ครบ 2 Dose = 4.09 แสนคน (83.34%)
โดยทั้ง 2 ยี่ห้อเริ่มได้ First dose ในเวลาใกล้เคียงกัน
คือเริ่มตั้งแต่ 18 เมษายน 64
และได้ Second dose ตาม regimen
คือ Pz 3Wks และ MDN 4 Wks
11
ผลการศึกษา
Qatar เพิ่งเริ่มพบการระบาดของ Delta ประมาณเดือน กค.
พบว่า มีคนติดเชื้อสายพันธุ์ Delta หลังได้ m-RNA vaccine= 356 คน
แบ่งตามชนิดวัคซีน เป็น
PZ 1 dose = 54
PZ 2 dose = 249
MDN 1 dose =27
MDN 2 dose =26
11
Severe case = 10 คน
PZ 1 dose = 3
PZ 2 dose = 4
MDN 1 dose =3
MDN 2 dose =0
3
ไม่มี ICU and dead case ทั้ง PZ+MDN
Vaccine effectiveness
- ประสิทธิภาพของวัคซีนต่อการป้องกันติดเชื้อเดลต้าแบบไม่มีอาการ (Asymptomatic Delta infection)
เมื่อเทียบกับไม่ได้รับวัคซีนใดๆ
(ไม่ใช่ Head to head ระหว่าง PZ กับ MDN โดยตรงนะ)
PZ VS MDN ครบ 2 dose > 14 Days
= 35.9% (95% CI: 11.1-53.9%) VS 80.2% (95% CI: 54.2-92.6%)
- ประสิทธิภาพของวัคซีนต่อการป้องกันติดเชื้อเดลต้าแบบมีอาการ
เมื่อเทียบกับไม่ได้รับวัคซีนใดๆ
(ไม่ใช่ Head to head ระหว่าง PZ กับ MDN โดยตรงนะ)
PZ VS MDN 1 dose = 64.2% (95% CI : 38.1-80.1%) VS 79.0% (95% CI : 58.9-90.1%)
PZ VS MDN 2 dose = 53.5% (95% CI: 43.9-61.4%) VS 84.8% (95% CI: 75.9-90.8%)
Adjust ด้วย Logistic regression
PZ VS MDN 2 dose = 56.1% (95% CI: 41.4-67.2%) VS 85.8% (95% CI: 70.6-93.9%)
6
งานวิจัยนี้ น่าจะเป็นคำอธิบาย
ถึงสาเหตุการกลับมาระบาดอย่างหนักใน US + Israel
ที่เป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนได้เยอะ
และวัคซีนที่ใช้ก็เป็น m-RNA ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง
และประกาศชัยชนะ ต่อ Covid ให้คนที่ฉีด Vaccine ครบ 2 dose
ถอดหน้ากากได้ ใช้ชีวิตแบบ Old normal ได้
3
จากข้อมูลในงานวิจัยนี้ พบว่า
คนที่ได้ PZ แค่ 1 dose ป้องกันการติดเชื้อ
ได้มากกว่า คนที่ได้ครบ 2 dose เสียอีก ????
9
ทำไมคนที่ได้ แค่ 1 dose ถึงติดน้อยกว่าคนที่ได้ครบ 2 dose
น่าจะเป็นจาก False sense of security
ที่เข้าใจผิดว่าฉีดวัคซีนครบ น่าจะปลอดภัยแล้ว
ไม่ต้องมี New normal ทำให้อาจจะไปทำกิจกรรมเสี่ยงติดเชื้อ
ไม่ได้ระมัดระวัง
8
โดย Vaccine effectiveness
ใน Israel =39% ถ้าได้มาเกิน 3-6 เดือน
1
ซึ่งข้อมูลทาง US ก็ออกมาแบบเดียวกับทาง Qatar
คือ Vaccine effectiveness ของ PZ เหลือเพียง 42%, (95% CI: 13-62%)
ในขณะที่ MDN ยังคงสูงถึง 76%, (95% CI: 58-87%)
ถ้าดูจากกราฟ จะเห็นชัดเจนว่า
หลังจากเดือน มิย. ที่ Delta เริ่มระบาดใน Minnesota and Wisconsin
MDN ดีกว่า Pfizer ชัดเจน
3
แต่ในประเทศที่ยังคงมีมาตราการทางสังคม New Normal อย่างเช่น
UK + Canada
Vaccine effectiveness ยังคงสูงเกิน 75 %
ดังจะเห็นได้จากข้อมูลใน
สำหรับ สาเหตุที่ ประสิทธิภาพ ของ m-RNA vaccine ลดลงน่าจะเป็นจาก
การเปิดให้มีกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่โรค ทำให้เกิดการระบาดอีกครั้ง
ร่วมกับ ระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลง ตามเวลา
ทั้งของ
ซึ่งดูเหมือน Pfizer มีแนวโน้มที่ภูมิจะตกลงไวกว่า MDN
ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ประสิทธิภาพของ PZตกลงไวกว่า MDN
2
ดูแล้ว โอกาสในการเกิด Herd immunity จน COVID-19 หายไปโลก
กลับไปใช้ชีวิต Old normal น่าจะยากมาก
เพราะ เชื้อ Delta ยังทำให้ผู้ฉีด Vaccine ประสิทธิภาพสูง ครบแล้ว
ยังคงสามารถติดและแพร่เชื้อ
Vaccine น่าะขาดแคลนไปอีกนาน
เพราะ Booster เข็ม 3 มีแน่ๆทุกยี่ห้อ เพียงแต่ว่าจะช้าจะเร็ว เท่านั้นเอง
3
โฆษณา