12 ส.ค. 2021 เวลา 06:45 • ความคิดเห็น
คงเหมือนกับการดูฤกษ์งามยามดี ถ้าการอ้อนวอนแล้วเป็นจริงใครเล่าใครจะเสื่อมจากอะไรได้
โฆษณา