12 ส.ค. 2021 เวลา 08:48 • ความคิดเห็น
ถ้าคนบ้านนอกส่วนไหญ่จะรู้จักกันทั้งหมู่บ้านแล้วเวลาเรียกกินข้าวไม่ใด้เรียกเป็นมารยาทแต่เรียกให้กินข้าวด้วยกันจริงๆเพราะคนบ้านนอกยิ่งสมัยก่อนมีงานอะไรก็จะไปช่วยเหลือกัน มีของอะไรก็จะแบ่งๆแจกๆกัน ทำอาหารก็จะแบ่งไปให้กันกิน เป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนบ้านนอก (อีสานบ้านผม) ทำให้เกิดวัฒนธรรมส่งต่อการเรียกคนอื่นกินข้าวมาจนถึงปัจจุบัน
หมู่บ้านผมจะมีประเพณีทำบุญหมู่บ้าน เมื่อถึงวันทำบุญหมู่บ้านแต่ละบ้านจะทำลาบ ก้อย ต้มขม และเหล้าเตรียมไว้ในบ้าน หน้าบ้าน คนจากหมู่บ้านอื่นเข้ามากินใด้เลยฟรีหมด แต่ส่วนไหญ่ก็จะเป็นคนรู้จักต่างหมู่บ้านมากินมาพบปะพูดคุยกันเป็นเหมือนวันให้เพื่อนมาหาเรียกดีๆไม่ค่อยมาจึงต้องมีเหล้า+กับเกล้มล่อ 😁😁😁
1
โฆษณา