มีบัญชีอยู่แล้ว?
”สะพานลอยไม่ได้ถูกกสร้างเพื่อคนเดินเท้า”
จะดูกำปั้นทุบดินไปหรือไม่ หากกล่าวว่า “สะพานลอยไม่ได้มีไว้สำหรับคนเดินเท้า แต่หากมีไว้สำหรับคนขับรถยนต์บนถนน”
หลายคนเมื่อได้อ่านประโยคข้างต้น คงฉงนและอาจเกิดข้อสงสัยว่าทำไมสะพานลอยคนข้าม(Footbridge) ถึงไม่ได้มีไว้สำหรับคนเดินเท้าหล่ะ? เพราะทั้งชื่อไม่ว่าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อีกทั้งรูปแบบโครงสร้างที่เป็นขั้นบันได ก็ชัดอยู่ว่ามีไว้เพื่อให้คนเดินเท้าใช้ข้ามถนนที่มีรถสัญจร
แต่หากลองมองมุมกลับ ปรับมุมมอง แล้วลองขยายความข้อความข้างต้นดู จะพบว่า…
Function ของสะพานลอยคนข้ามมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับรถบนถนนมากกว่าคนเดินเท้าจริงๆ เพราะเมื่อมีสะพานลอยเข้ามาแทนที่ทางม้าลายแล้ว…
รถทุกประเภทบนท้องถนน”ไม่มีต้นทุนอะไรที่ต้องเสียไปกับมีอยู่ของสะพานลอยเลย” โดยเฉพาะต้นทุนด้านเวลาที่ไม่ต้องเสียเวลาหยุดรถกลางถนนเพื่อรอใครสักคนข้ามถนนให้ถึงฝั่ง อีกทั้งยังไม่ต้องเปลืองแรงเหยียบเบรคบ่อยๆอีกด้วย
ในขณะที่คนเดินเท้าต้องที่ใช้สะพานลอยข้ามถนนนั้น กลับต้องเสียพลังงานและเสียเวลาอย่างมากในการเดินไปขึ้นสะพานลอย เพื่อแลกกับความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของตน
อย่าลืมว่าประเทศไทยมิได้มีแค่คนวัยหนุ่มสาว ข้อเข่าแข็งแรงพร้อมเผาผลาญแคลอรี่ทุกเมื่อที่ขึ้นบันได แต่ประเทศไทยกำลังเดินทางเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aging Society) ตามหลักเกณฑ์ที่ว่า คือมี คนแก่อายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% ของประชากรทั้งประเทศ
วาระแห่งชาติด้านผู้สูงอายุ ไม่ได้มีแค่เรื่องใหญ่ๆอย่างเช่น การจ่ายเบี้ยคนชรา ,จ้างงาน ,สร้างที่พักอาศัยและบูรณาการระบบบำเหน็จบำนาญเท่านั้น
การปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงอาคารสถานที่ได้อย่างเท่าเทียมด้วยตัวเอง ก็สำคัญไม่แพ้กัน
ทัศนะส่วนตัวเราจึงเห็นว่า การมีอยู่ของสะพานลอย ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์คนเดินเท้าเท่าไหร่นัก เพราะรูปแบบของสะพานลอยในประเทศไทยก็มิได้เป็นมิตรต่อคนข้ามถนนเท่าที่ควร
แม้มีสะพานลอยใช้ ก็ใช่ว่าจะปลอดภัย
“ยิ่งมีทางม้าลายน้อยลงเท่าไหร่ ยิ่งทำให้รถยนต์ทำความเร็วได้มากขึ้นเท่านั้น”
เพราะไม่ต้องเสียเวลาหยุดรถตามทางม้าลาย (ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในทุกปี หนีไม่พ้น อันดับ 1 ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  อันดับ 2 เมาแล้วขับ  และอันดับ 3 ขับรถโดยประมาท)
เมื่อมีสะพานลอย แม้คุณจะมีโอกาสชนคนข้ามถนนน้อยลง แต่คุณก็อาจขับไปชนผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นอยู่ดีเพราะคุณขับเร็ว (หากคุณมาเร็วมาก คุณอาจต้องใช้ระยะทางมากถึง 50-80 เมตรเพื่อที่จะทำให้รถหยุดสนิท )
*** หรืออาจพอสรุปได้ว่า แม้สะพานลอยจะช่วยให้จำนวนคนตายหรือบาดเจ็บเพราะข้ามถนนลดลงได้จริงก็ตาม แต่สะพานลอยก็ไม่ได้ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแต่อย่างใด ประเทศไทยก็ยังครองแชมป์คนตายบนท้องถนนสูงสุดในอาเซียนอยู่ดี
ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนน
แล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ทางม้าลายเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ลง จนต้องใช้”สะพานลอย”มาแก้ปัญหาปลายเหตุแทนกันหล่ะ ?
นอกจากพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย มักจะละเลยและไม่ให้ความสำคัญกับทางม้าลายและสัญญาณไฟคนข้ามแล้ว
*** การขาดจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นวัฐจักร (เวลาข้ามถนนไม่ค่อยมีรถใจดีหยุดให้ พอเป็นคนขับเองจึงไม่เคยชินกับการต้องหยุดรถให้ใคร) ***
ตราบใดที่ผู้ขับขี่ยังมี Mindset ว่าถนนมีไว้สำหรับยานพาหนะ จึงมิได้เผื่อที่ยืน-ที่เดินให้กับคนเดินเท้าเลย สภาวะที่คนขับรถละเลยการมีอยู่ของทางม้าลายจนทำให้อุบัติเหตุเลวร้ายเกิดขึ้นบนถนนก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ..
เหตุการณ์นี้สามารถพาให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ในเอเชียและอาเซียน และติด TOP10 ของโลกอย่างต่อเนื่องกับสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน (เป็นแชมป์ในเรื่องที่ไม่น่ายินดี)
!! จงเตือนใจตัวเองเอาไว้ว่า หากเราไม่ชอบคนแบบไหน ก็อย่าเป็นคนแบบนั้น อย่ากลายเป็นคนประเภทที่ตัวเองไม่ชอบ !!
ม้าลายที่เป็นระเบียบ เชิญชวนให้เดินข้ามที่กรุง Tokyo ประเทศญี่ปุ่น
อย่างไรก็ดี บทความนี้มิได้มีเจตนาต่อต้านการข้ามสะพานลอยอย่างใด เพราะเราปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าการใช้สะพานลอยนั้น ปลอดภัยกว่าการข้ามถนนที่มีรถสัญจรขวักไขว่ไปมาหลายเลนโดยเฉพาะในเขตชุมชนหรือย่านธุรกิจ …
หากมีแต่เพียงเจตนาที่ชวนให้ทุกท่านตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในชีวิต ร่างกายและเสรีภาพของทุกคน ตลอดจนชวนให้ทุกท่านเข้าอกเข้าใจ (Empathy) กลุ่มคนที่มีเงื่อนไขในการใช้สะพานลอย
อีกทั้งสะพานลอยยังมีความยากและใช้ต้นทุนก่อสร้างและบำรุงรักษามากกว่าการทำทางม้าลายอยู่พอสมควร
กล่าวคือ ต้นทุนที่ต้องคอยแก้ไขความบกพร่องของสะพานลอยให้เป็นไปตามกฎหมาย ยกตัวอย่างกรณีที่ถูกร้องเรียนสดๆร้อนๆ คือกรณีที่น็อตยึดไม่ได้ยึดติดกับปูนของสะพาน (หรือเรียกกอีกอย่างว่า “น็อตทิพย์”) ตลอดจนต้นทุนของประชาชนต้องหมั่นฉีดแอลกอฮอล์หลังจับราวจับสะพานลอยที่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอันตราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงการแพร่ระบาด COVID-19
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องสร้าง “ความศักดิ์สิทธิ์ให้กับทางม้าลาย” ทวงคืนสิทธิขั้นพื้นฐานด้านความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายให้กับประชาชน “คนข้ามถนน” ?
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  ทหารเกาหลีใต้ร่วมรบยูเครน เดินทางกลับบ้านเกิด หลังบาดเจ็บหนัก เตรียมถูกดำเนินคดี เคน รี ชาวเกาหลีใต้ ที่เป็นทหารอาสาสมัครช่วยรบยูเครน ได้เดินทางกลับเกาหลีใต้แล้ว ด้วยอาการบาดเจ็บ และเตรียมถูกดำเนินคดี
  ตลาดเวนดิ้งแมชชีนน่าจับตา! Allied Market Research คาดการณ์ว่าตลาดของ Vending Machine จะเติบโตขึ้นไปมากกว่านี้อีก จนกระทั่งจะมีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ในปี 2027
  นี่คือสุดยอดเกมแห่งประวัติศาสตร์ ลิเวอร์พูล vs เรอัล มาดริด ในปีนี้ จะไม่มีเกมไหนใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้ว นัดชิงเกมยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก ที่ถือเป็นที่สุดของฟุตบอลยุโรป แต่ก่อนที่จะถึงวันแข่ง สถิติอะไรที่เราควรรู้บ้าง ผมเก็บ 14 เรื่องสำคัญเอามาเป็นเกร็ดความรู้ เพื่อที่จะได้ดูบอลอย่างสนุกขึ้นนะครับผม ------------------------
  พวกคุณหยุดเล่นกับรัสเซียได้แล้ว คุณรู้ไหมว่าพวกคุณให้เงินรัสเซียวันละ 1,000 ล้านยูโรเพื่อให้เขามาโจมตีเรา ประธานาธิบดี Zelensky ของยูเครนกล่าวต่อว่าทาง EU อย่างอารมณ์เสีย เมื่อช่วงบ่ายนี้ทางรอยเตอร์รายงานว่า ทางประธานาธิบดี Zelensky กล่าวต่อว่าทาง EU ติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ในเรื่องของความช่วยเหลือจากทาง EU โดยเฉพาะเรื่องการร่วมมือการแซงชั่นพลังงานจากทางรัสเซีย
  ดูทั้งหมด