ของใครครับ ตัวเอง สังคมรอบ หรือรัฐบาล
ทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมด
ตปท.รัฐฯเขาก็แก้ปัญหาเบ็ดเสร็จไม่ได้ ซักประเทศ
อเมริกาผลิตวัคซีนดัง แต่ การระบาด เขาเป็นแชมป์ มาตั้งแต่เริ่ม ไม่มีใครแซง อังกฤษก็ท้อปเทน มาตลอด
เอาด้านไหนดีล่ะ
  • 2
โฆษณา